به هر شکل جریان گازی موجود در درام D 3103 پس از اختلاط با جریان هوای خروجی از برج سفید کننده به درون کمپرسور گازی مکیده می‌‌شود و تحت فشار قرار می‌گیرد. 
این کمپرسور نیز سانتریفوژ است و فشار مخلوط گازها را تا ۱۵/۹ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع و دمای آن ها را تا C۱۴۱ افزایش می‌دهد. گاز به دورن کولر E 3115 هدایت می‌شود و دمایش تا C 118 کاهش می یابد و پس از آن وارد مبدل E 3111 یا چگالنده فشار بالا می شود و تا C 49 خنک می شود. گازهای خنک شده به پایین برج جذب T 3101 تزریق می گردد، در حالی که اسید جمع شده در مبدل   E 3111 (در اثر مایع شدن) نیز همرا گاز است. 
مبدل  E 3115، افقی می‌‌باشد و به صورت پوسته و لوله می‌باشد. از داخل پوسته گازهای خروجی از برج جذب عبور می‌کند و گاز فرآیندی خروجی از کمپرسور مونوکسید نیتروژن با عبور از درون لوله حرارت خود را از دست می‌دهد و باعث گرم شدن گازهای خروجی از برج جذب از C۶۵ تا C۱۲۰ می‌شود. 
برخلاف مبدل  E 3115، مبدل E 3111 یک مبدل عمودی است که جریان گاز فرآیندی ضمن سردشدن در مواجهه با آب C.W.L عبوری از پوستة مبدل، مقداری اسید قوی کندانس شده تولید می‌کند و به همین دلیل عمودی است تا مایع حاصل از میعان بتواند به درون برج تخلیه شود. 
برج جذب  
برج جذب واحداسید نیتریک منطقة 2 یک برج سینی‌دار است و دارای 3۳ عدد سینی از نوع مشبک  می‌باشد. جریان گاز از پایین وارد برج می‌شود و ضمن برخورد با سینی‌ها، از داخل سوراخ‌ سینی ها عبور می کند و روی سینی‌ها با جریان مایع برخورد مستقیم پیدا می‌کند. 
در اثر این برخورد مستقیم، عملیات جذب دی اکسید نیتروژن (یا دی نیتروژن فور اکسید) به درون مایع صورت می‌گیرد. این جذب شیمیایی است و طی آن واکنش تشکیل اسید نیتریک صورت می‌گیرد. 
 
 http://zioniyod58258.digiblogbox.com/16167441/


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

بررسي انواع پکيج ماه بالای سر تنهایی ست جهان سیمکارت اقتصاد چیست؟ بازار مهرگان شیمی Colleen وبلاگ سپنجا نمایندگی تخت بادی، تشک بادی، قایق بادی، چادر مسافرتی، اسباب بازی بادی ‌بارجین ما وب سایت شخصی پوریا شمس